04/07/2013

LINQ : What is Linq in .NET


Introduction

- LINQ ( Language-Integrated Query ) :  là tập hợp các tính năng công nghệ được giới thiệu trong Visual Studio 2008 mở rộng khả năng truy vấn mạnh mẽ với cú pháp ngôn ngữ C #Visual Basic. Bắt đầu từ phiên bản .NET Framework này LINQ như là một cầu nối mạnh mẽ giữa các Object và Dữ liệu.
(LINQ được sử dụng từ .NET FW 3.5 và cao hơn)
- Trước đây, các truy vấn đối với dữ liệu được thể hiện như các chuỗi đơn giản mà không cần kiểm tra kiểu thời gian biên dịch hoặc hỗ trợ IntelliSense. Hơn nữa, bạn phải học một ngôn ngữ khác nhau truy vấn cho từng loại nguồn dữ liệu: cơ sở dữ liệu SQL, các tài liệu XML, các dịch vụ web khác nhau. LINQ giúp bạn xây dựng các truy vấn trên tất cả các loại hình đó. Các tính năng nổi bật giúp nó vươn lên đứng đầu trong khái niệm truy vấn.
- Bạn viết truy vấn  mạnh mẽ cho các đối tượng bằng cách sử dụng các từ từ khóa (keywords C# / VB.NET)  và Toán Tử quen thuộc ( Operators).
- LINQ với mã code trong sáng, hướng đối tượng cho thấy một cái nhìn rất một phú.

Ví dụ mẫu code LINQ với C#


- Cho bạn thấy phải làm gì với những hỗ trợ của LINQ, không phải mất thời gian cho việc phát triển nó
- Bạn có thể viết các truy vấn LINQ trong Visual Basic hoặc C # với cơ sở dữ liệu SQL Server, các tài liệu XML, ADO.NET Datasets, và bất kỳ đối tượng nào có hỗ trợ IEnumerable hoặc generic IEnumerable Interface.
- LINQ có thể biến đổi kết quả trả về từ các truy vấn đến dạng này sang dạng khác. (Truy vấn từ SQL Server xuất ra XML)
- Đặc biệt hơn, kết quả của truy vấn này có thể được dụng bởi truy vấn thứ 2. Một truy vấn có thể là truy vấn phụ của một truy vấn khác
- Bạn có thấy LINQ cực kỳ năng động với mã code đơn giản rành mạch mà lại truy vấn được nhiều loại dữ liệu khác nhau. Giúp bạn rút ngắn thời gian triển khai dự án, và rất nhiều lợi ích khác mà bạn sẽ biết sau khi tìm hiểu loạt bài giới thiệu về LINQ này. . .


Hiện tại LINQ hỗ trợ các công nghệ sau


Vậy LINQ dùng làm gì bạn đã rõ ? Đơn giản là sử dụng ngôn ngữ C# / VB.NET truy xuất dữ liệu, với việc làm này ta đã tránh việc sử dụng các lệnh SQL tăng bảo mật cho chương trình. Một điều nữa như hình trên bạn có thể thấy Linq được phát triển trên ADO.NET. Bài viết xin được kết thúc tại đây, hiện tại Microsoft đã không còn hỗ trợ Linq to SQL nên chúng ta chỉ tìm hiểu sơ qua như vậy thôi. Nếu bạn quan tâm hãy để lại bình luận, trong bài tới sẽ tập trung vào Entity Framework, đây là cũng là phương tiện truy xuất CSDL như LINQ dạng ORM nhưng nó thuần ORM hơn Linq và đang được MS khuyến khích sử dụng bởi các tính năng của nó . . .
Reference
http://msdn.microsoft.com/
http://www.codeproject.com/
http://stackoverflow.com/

Share

Happy Reading!

LINQ : What is Linq in .NET
4/ 5
Oleh

Buzz!

Stay updated via email new newsletter

Don't
Use obscene or offensive language.
Personally attack people, their edits, or their comments.
Rant or otherwise harass, abuse, or intimidate others.
Post anything you don't want the world to see. This is a public space.
Infringe copyright.